O osnivaču
Sistemskih rešenja

Darko Marković, profesionalni coach, trener i konsultant. Njegova ključna ekspertiza se ogleda u sposobnosti motivisanja i pokretanja procesa učenja i razvoja kod klijenata sa kojima radi. U svom radu uspešno kombinuje različite vrste intervencija koje dovode do trajnih i održivih efekata, omogućavajući liderima i organizacijama da budu uspešniji u svom radu. Darko ima 20 godina iskustva u treningu, coaching-u i konsultantskom radu sa kompanijama, državnim institucijama i neprofitnim organizacijama, a svoje usluge je pružao u više od 30 zemalja.

Njegovo psihološko obrazovanje i sistemski pristup daju poseban pečat njegovom pristupu. Njegovi klijenti prepoznaju njegovu osetljivost za njihove potrebe i specifičnosti njihovog konteksta, a izuzetno cene njegovu posvećenost kvalitetu u radu. 

darko markovic

Tokom 2007. godine, Darko osnova Inn.Side – learning and development, inovativnu konsultantsku agenciju, posvećenu razvoju vrhunskih usluga iz domena učenja i razvoja. Do sada je Inn.Side agencija sarađivala sa velikim brojem multinacionalnih kompanija i međunarodnih organizacija. Glavne oblasti rada agencije Inn.Side su liderski razvoj, organizaciona promena, emocionalna inteligencija i interkulturalna saradnja.

Svoju edukaciju za sistemski rad sa organizacijama i liderima stekao je na Bert Hellinger Instituut-u u Groningenu u Holandiji između 2016. i 2019. godine. Ovaj institut predstavlja vodeću svetsku instituciju za razvoj sistemskog rada. Sa željom da promoviše sistemski rad sa liderima i organizacijama, Darko 2019. godine osniva Sistemska rešenja (Systemic Solutions).