Sistemski coaching

Šta je sistemski coaching?

Za razliku od uobičajenog liderskog koučinga, u sistemskom koučingu klijent nije samo osoba koja sedi pored coach-a, već i čitav njen sistem koji je „donela“ sa sobom na coaching. To je posebno važno u executive coaching-u kada se radi sa liderima na višim pozicijama koji mogu značajno da utiču na sveukupno organizacijsko funkcionisanje i razvoj organizacione kulture. 

Sistemski coaching podrazumeva rad na klijentovim pitanjima i ciljevima iz sistemske perspektive, koja uključuje ne samo potrebe klijenta kao pojedinca, već i potrebe sistema u celini. Sistemski coaching pomaže liderima da unaprede sopstvenu sistemsku inteligenciju koja im pomaže da bolje razumeju sisteme koje vode i preispitaju sopstvenu sistemsku ulogu kako bi najbolji mogući način služili napretku i uspehu njihove organizacije.   

Sistemski coaching se koristi u svim situacijama kada razvojni izazovi lidera prevazilaze samo nedostatak ličnih kompetencija i kada se promena kod lidera može značajno odraziti na sistem oko njega/nje.

Kada se koristi sistemski coaching u radu sa liderima?

Sistemski coaching se koristi u svim situacijama kada razvojni izazovi lidera prevazilaze samo nedostatak ličnih kompetencija i kada se promena kod lidera može značajno reflektovati na sistem oko njega/nje. Neki od primera situacija kada se opredeliti za sistemski coaching:

  • Priprema lidera za unapređenje na višu poziciju
  • Dolazak novog člana top menadžmenta iz druge kompanije
  • Lideri koji će voditi proces organizacijske transformacije 
  • Prevazilaženje izazovne dinamike koja postoji između delova kompanije
  • Podrška liderima u procesu promene organizacione kulture
  • Preispitivanje sopstvene liderske uloge u budućnosti
  • Rad na liderskom razvoju izvan veština i kompetencija
  • Itd.

Sistemski coaching može biti zaseban alat za liderski razvoj, ali može služiti i kao prateći razvojni alat nakon treninga za sistemsko liderstvo. 

Šta je sistemski timski coaching?

Sistemski coaching može biti izveden i kao sistemski timski coaching, kada može biti veoma koristan za liderske timove ili timove koji rukovode određenim projektom koji može imati značajne posledice po funkcionisanje organizacije kao celine (npr. senior liderski tim koji razmatra mogućnost ulaska u transformaciju organizacije, HR tim koji radi na projektu promene organizacione kulture, IT tim koji radi na digitalizaciji core procesa, marketing tim koji razmatra stratešku promenu pristupa i sl.)

Pitate se da li je sistemski coaching ono što Vam treba?

Da saznate više o sistemskom coaching-u i na koji način može biti od koristi za lidere iz Vaše organizacije ili za Vas lično, možete nam pisati. Biće nam drago da Vam ponudimo najbolje rešenje za izazove sa kojima se suočavate.