Sistemski consulting
za organizacijski razvoj

Šta je sistemski consulting za organizacijski razvoj?

Sistemski consulting za organizacijski razvoj ima za cilj da pomogne organizacijama da naprave najbolju moguću mapu puta ka željenoj promeni. Ova forma consulting-a može biti veoma korisna pre ulaska u proces organizacijske transformacije.

Sistemski organizacijski consulting može da služi i kao redovna provera vitalnosti organizacije koja vodi ka većoj svesti o aktuelnom stanju u organizaciji (interno i eksterno) i načinima kako ga poboljšati.

Primena sistemskog consulting-a

Sistemski consulting za organizacije se koristi u situacijama kao što su:

  • Planiranje projekta promene organizacijske kulture
  • Uspostavljanje bolje usklađenosti između različitih delova kompanije
  • Postojeće strategije za učenje i razvoj više ne donose rezultate
  • Iniciranje novog programa za razvoj talenata ili lidera
  • Promena dominantnog liderskog stila (npr. uvođenje coaching kulture)
  • Preispitivanje organizacijske strukture i potrebnog nivoa hijerarhije 
  • Spajanje dve kompanije
  • Nagli rast veličine kompanije, te stari načini više ne funkcionišu
  • Itd.

Faze sistemskog consulting-a

Svaki sistemski consulting za organizacijski razvoj ima dve faze

1 –  „Sistemsko skeniranje“. Osnovni cilj ove faze je prikupljanje sistemskih uvida o trenutnom funkcionisanju, dominantnim organizacijskim obrascima, ključnim izazovima i potencijalnima za promenu. Tokom ove faze obično se koristi kombinacija metoda, kao što su: sistemske konstelacije, sistemska opservacija i sistemski intervjui. Rezultat ove faze je razvoj plana za sistemsko unapređenje funkcionisanja.

2 – Sistemska intervencija, odnosno primena plana za sistemsko unapređenje. Ova faza podrazumeva kombinaciju različitih metoda kao što su sistemski coaching, trening, facilitacija, interne komunikacijske strategije, uspostavljanje novih simbola u organizaciji, itd. Svaki plan za unapređenje i sve mere koje sadrži su u potpunosti „skrojene po meri“ svake pojedinačne organizacije i kreirane u skladu sa sistemskim uvidima iz faze skeniranja. 

Pitate se da li je sistemski consulting ono što Vam treba?

Da saznate više o sistemskom consulting-u i na koji način može biti od koristi za Vašu organizaciju, možete nam pisati. Biće nam drago da Vam ponudimo najbolje rešenje za izazove sa kojima se suočavate.